Warszawa: Przebudowa torów tramwajowych w ul. Wołoskiej

Warszawa: Przebudowa torów tramwajowych w ul. Wołoskiej

Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska w ramach zadania inwestycyjnego pn „Budowa ul. Wołoskiej na odcinku ul. Rostafińskich – ul. Cybernetyki.

  • Układanie torów szer. 1435mm z szyn kolejowych i tramwajowych z przymocowaniem pośrednim do podkładów żelbetowych uzbrojonych na bazie.
  • Układanie torów na podkładach blokowych - rozstaw podkąłdów 0,7m i 1,5m.(tory szer. 1435mm z szyn tramwajowych z przymocowaniem pośrednim do podkładów żelbetowych uzbrojonych na bazie).
  • Układanie rozjazdów jednotorowych i dwutorowych.
  • Układanie skrzyżowań blokowych o szer. toru 1435mm na specjalnych podrozjadnicach betonowych z końcówkami z szyn tramwajowych (kąt 30st. i 90st.).
  • Gięcie szyn tramwajowych przy ukłądaniu torów w łukach o promieniu do 100m.
  • Wypełnienie komór szynowych wkładkami gumowymi.
  • Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji grubość warstwy 12cm.
  • Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji grubość warstwy 25cm (tor na podkładach blokowych).

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry