Olsztyn: Budowa linii tramwajowej w Al. Piłsudskiego

Olsztyn: Budowa linii tramwajowej w Al. Piłsudskiego

”Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej – w zakresie Odcinka „D” obejmującego Al. Piłsudskiego, Pl. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada, Pl. Jedności Słowiańskiej i ul. Pieniężnego”

TOROWISKO TRAMAWAJOWE

  • Wykonanie torowiska w technologii podlewu ciągłego: (profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie stabilizacji 2,5MPa gr. 20cm, układanie maty antywibracyjnej, wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym włóknami kopolimerowymi gr. 30cm, układanie szyn 60R2 i 59R2 z regulacją torów, kompleksowe układanie rozjazdów, wykonanie odwodnienia liniowego)
  • Wykonanie torowiska z prefabrykowanych płyt torowych: (profilowanie i zagęszczanie podłoża, ułożenie stabilizacji 2,5MPa gr. 25cm, układanie maty antywibracyjnej, wykonanie podbudowy betonowej z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym włóknami kopolimerowymi gr. 20cm, układanie płyt prefabrykowanych o pionowych ścianach bocznych, układanie szyn 60R2 i 59R2 z regulacją torów, kompleksowe układanie rozjazdów, wykonanie i montaż kozłów oporowych)

UKŁAD DROGOWO-TOROWY

  • zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm,
  • roboty rozbiórkowe: krawężniki, obrzeża, istniejąca podbudowa betonowa, nawierzchnia kostki betonowej i kamiennej, rozbiórka chodnika z płyt granitowych, usunięcie słupów, tarcz, rozbiórka wiat przystankowych itp.
  • roboty ziemne

UKŁAD DROGOWY

  • profilowanie i zagęszczanie podłoża,
  • stabilizacja spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa,
  • podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry