Oferta

Jesteśmy do waszych usług!


Firma TEKNOBUD zapewnia kompleksowe realizacje robót torowych i drogowych w zakresie: nawierzchni torowych i tramwajowych, podbudów betonowych i z kruszyw naturalnych, wzmocnienia gruntu chemicznie i geosyntetykami, profilowania i rekultywacji skarp oraz odwodnień. Wykonujemy również rozbiórki starej nawierzchni dla robót tramwajowych, kolejowych i drogowych. Wszystkie prace wykonujemy siłami własnymi. Przygotowujemy dokumentację odbiorową i sprzedażową, dokonujemy uzgodnień z nadzorem budowy i inwestorem.

 

> Roboty Kolejowe

 • Montaż nawierzchni kolejowej
 • Montaż rozjazdów kolejowych
 • Montaż torów na kanałach remontowych
 • Montaż torów podsuwnicowych
 • Podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych
 • Stabilizacja chemiczna podłoża
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Roboty przekopowo-nasypowe
 • Profilowanie skarp i rowów odwodnieniowych
 • Humusowanie, darniowanie i obsiewanie skarp
 • Zabezpieczenie skarp geosyntetykami
 • Odwodnienia liniowe
 • Drenaże i kolektory
 • Rozbiórki starej nawierzchni
   

> Roboty Tramwajowe

 • Montaż nawierzchni tramwajowej
 • Montaż nawierzchni w systemach bezpodsypkowych
 • Montaż rozjazdów
 • Montaż torów na kanałach remontowych
 • Mocowania za pomocą żywic poliuretanowych
 • Betonowe zabudowy toru
 • Uszczelnienia przyszynowe i dylatacyjne
 • Podbudowy betonowe
 • Podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych
 • Stabilizacja chemiczna podłoża
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Roboty przekopowo-nasypowe
 • Odwodnienia liniowe, punktowe i drenażowe
 • Rozbiórki starej nawierzchni

> Roboty Drogowe

 • Podbudowy z kruszyw łamanych i naturalnych
 • Stabilizacja chemiczna podłoża
 • Wzmocnienie podłoża geosyntetykami
 • Niwelacja i zagęszczenie podłoża
 • Roboty przekopowo-nasypowe
 • Profilowanie skarp i rowów odwodnieniowych
 • Humusowanie, darniowanie i obsiewanie skarp
 • Zabezpieczenie skarp geosyntetykami
   

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry