Humusowanie

Prace ziemne – profilowanie skarp i rowów, humusowanie, obsiewanie, darniowanie skarp

Kompleksowość w zakresie wykonywania każdego z powierzonych nam zadań jest jednym z największych wyróżników firmy Teknobud. Roboty ziemne wykonujemy, przeprowadzając zlecone prace od A do Z – od przygotowania terenu i podłoża, aż po najdrobniejsze wykończenia. Dzięki temu mamy stuprocentową pewność co do jakości ukończonych robót i możemy wziąć pełną odpowiedzialność za efekty prac. Dlatego oferowane przez naszą firmę roboty kolejowe, drogowe czy roboty ziemne obejmują nie tylko montaż torów lub odpowiedniej nawierzchni, ale też zaawansowane czynności związane z wykończeniem wykonanego projektu. Korytowanie, profilowanie skarp i rowów oraz humusowanie wraz z darniowaniem i obsiewaniem skarp to jedna z tego typu prac.

 

Humusowanie

Jednym z najważniejszych elementów na etapie powstających inwestycji, jest humusowanie. Polega to na przygotowaniu gruntu do zagospodarowania go roślinnością. W ramach tych czynności wykonujemy dogęszczenie oraz bronowanie, wraz z dowiezieniem ziemi o określonych właściwościach. Prawidłowo przeprowadzone humusowanie składa się z kilku etapów i jest gwarancją późniejszej urodzajności gleby. Dysponując odpowiednim sprzętem, jesteśmy w stanie przeprowadzić humusowanie nawet na trudnym obszarze, takim jak skarpy czy tereny o trudnym uwarunkowaniu technicznym. Prowadząc roboty ziemne dobieramy najlepsze metody humusowania i przygotowania terenu pod zasiew, stosując dodatkowe wzmocnienia i elementy konstrukcyjne. Wykorzystujemy między innymi maty antyerozyjne i płyty ażurowe, w zależności od tego, jakie ustalenia są określone w projekcie inwestycyjnym. Poszczególne etapy prac konsultujemy z inwestorem, dzięki czemu możemy przeprowadzić humusowanie i korytowanie według zaleceń i potrzeb projektowych.

 

Korytowanie

Ze względu na kompleksowy zakres usług, wykonujemy również korytowanie, które jest naturalnym etapem powstających inwestycji. W zależności od uwarunkowań terenu oraz wielkości obszaru, na którym prowadzone są roboty ziemne, dobieramy najlepsze metody opracowania gruntu. Do korytowania używamy profesjonalnych maszyn drogowych, takich jak spycharki i równiarki, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i dokładnie wyrównać grunt. Korytowanie jest ważnym etapem prac, gdyż odpowiada za stabilność podłoża oraz przygotowuje je do dalszych czynności. Z tego powodu humusowanie i korytowanie muszą być przeprowadzone w sposób profesjonalny i dokładny oraz z użyciem metod dopasowanych do uwarunkowań terenu. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem jesteśmy w stanie przeprowadzić roboty ziemne nawet w trudnych warunkach, które wymagają niestandardowego podejścia. Na podstawie dokonywanych pomiarów, ustalamy na jaką głębokość ma zostać wykonane korytowanie, dzięki czemu możemy precyzyjnie zaplanować etapy kolejnych prac.

Dbamy o to, by każda wykonana przez nas konstrukcja była niezawodna i bezpieczna. Dlatego zabezpieczamy skarpy i wykopy poprzez ich korytowanie, profilowanie, humusowanie i wykończenie za pomocą obsiewu ręcznego lub mechanicznego, darniowania, ułożenia płyt ażurowych, ułożenia geokraty itp. Dobór technologii uzależniony jest od uwarunkowań danego terenu, wymagań konstrukcji i inwestora. W każdym przypadku gwarantujemy solidne, rzetelne i precyzyjne wykonanie prac oraz profesjonalne doradztwo. Poza dbałością o bezpieczeństwo i trwałość wykonanych robót zwracamy również szczególną uwagę na estetykę, co zapewnia nam niesłabnące uznanie klientów. Realizując roboty ziemne, korzystamy z wysoce specjalistycznego sprzętu, co pozwala nam działać terminowo i precyzyjnie.

Prace ziemne oraz roboty obejmujące korytowanie, humusowanie i wykończenie skarp wykonujemy też niezależnie od montażu i remontów nawierzchni drogowych, kolejowych czy tramwajowych. Swoją działalnością obejmujemy całe województwo mazowieckie, również Warszawę. Prosimy o kontakt, jeśli interesują Państwa nasze wysokiej klasy usługi!

Humusowanie, korytowanie - roboty ziemne humusowanie

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry