Toruń: Przebudowa przejazdu kolejowego z płyt betonowych typu TINES

Toruń: Przebudowa przejazdu kolejowego z płyt betonowych typu TINES

"Rozbudowa ul. Polnej w Toruniu na odcinku od Fortu VII do ulicy Szosa Chełmińska"

  • Mechaniczna rozbiórka toru kolejowego nr 1 z demontażem na części składowe. szyny S 60 na podkładach drewnianych . segregacja. za i wyładunek na i z wagonów lub innych żrodków transportu. odwiezienie. recykling oraz utylizacja.
  • Rozebranie nawierzchni przejazdu z płyt żelbetowych (prefabrykowanych) oraz ich załadunek i odwóz,
  • Wykonanie nawierzchnia z płyt prefabrykowanych z uwzględnieniem masy zalewowej.
  • Montaż toru bezstykowegoo na sub-warstwie podsypki z szyn typu UIC 60, na podkładach strunobetonowych PS w rozstawie 0,60 m z przytwierdzeniem typu SB.

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry