Oferta - roboty drogowe

Roboty ziemne

 > Wykonamy dla Państwa skomplikowane roboty ziemne każdego rodzaju:

  • wykopy,
  • nasypy,
  • ​poszerzenia nasypów,
  • niwelacje terenu,
  • korytowanie, profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
  • skarpowanie,
  • roboty ziemne zmechanizowane

Do robót ziemnych, podbudów czy  stabilizacji  wykorzystujemy system sterowania maszyn 3D oparty na nawigacji satelitarnej GPS (3D GPS i 3D Tachimetr) dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas realizacji oraz wysoką dokładność wykonanych prac.

Tak przygotowany model po wprowadzeniu do komputera zainstalowanego w maszynie umożliwia realizację zadania bez tyczenia projektu w terenie oraz bez dodatkowych czynności pomiarowych podczas wykonywanych prac.

Przy realizacji robót wykorzystujemy samochody samowyładowcze trzy- i cztero-osiowe, koparki kołowe, ładowarkę, koparko-ładowarkę, oraz walce stalowe i gumowe o wadze od 3 do 10 ton. Do wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację używamy ciągnika wraz z frezarką gruntową. Wykorzystujemy także zagęszczarki płytowe o wadze od 100 do 500 kg, oraz ubijaki spalinowe. Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia znajdują się w posiadaniu firmy.

Wykonujemy podbudowy z kruszywa kamiennego i betonowego, oraz z wykorzystaniem stabilizacji spoiwami hydraulicznymi. 

 Stabilizacja chemiczna podłoża

 

 

 

 

 

 

 

 

> Podbudowa z kruszyw naturalnych i łamanych

 

 

 

 

 

 

 

 

> Profilowanie skarp i rowów

 

 

 

 

 

 

 

 

> Niwelacja terenu za pomocą systemu 3D

 

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry