Oferta - roboty kolejowe

Główną działalnością Firmy jest montaż nawierzchni kolejowych oraz montaż rozjazdów na podsypce tłuczniowej (tzw. w technologii klasycznej), montaż torów na kanałach remontowych czy montaż torów podsuwnicowych.

.Roboty montażowe

> Montaż nawierzchni kolejowej oraz montaż rozjazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

> Montaż torów na kanałach remontowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Montaż torów podsuwnicowych

 

 

 

 

 

.

 

 

Roboty ziemne

> Wykonamy dla Państwa skomplikowane roboty ziemne każdego rodzaju:

 • wykopy,
 • nasypy,
 • ​poszerzenia nasypów,
 • niwelacje terenu,
 • korytowanie, profilowanie i zagęszczanie pod warstwy konstrukcyjne,
 • skarpowanie,
 • roboty ziemne zmechanizowane

Do robót ziemnych, podbudów czy  stabilizacji  wykorzystujemy system sterowania maszyn 3D oparty na nawigacji satelitarnej GPS (3D GPS i 3D Tachimetr) dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas realizacji oraz wysoką dokładność wykonanych prac.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak przygotowany model po wprowadzeniu do komputera zainstalowanego w maszynie umożliwia realizację zadania bez tyczenia projektu w terenie oraz bez dodatkowych czynności pomiarowych podczas wykonywanych prac.

Przy realizacji robót wykorzystujemy samochody samowyładowcze trzy- i cztero-osiowe, koparki kołowe, ładowarkę, koparko-ładowarkę, oraz walce stalowe i gumowe o wadze od 3 do 10 ton. Do wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację używamy ciągnika wraz z frezarką gruntową. Wykorzystujemy także zagęszczarki płytowe o wadze od 100 do 500 kg, oraz ubijaki spalinowe. Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia znajdują się w posiadaniu firmy.

> Roboty przekopowo-nasypowe

 

 

 

 

 

 

 

 

> Podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych

 

 

 

 

 

 

 

 

> Humusowanie, darniowanie i obsiewanie skarp

 

 

 

 

 

 

 

 

.Roboty odwodnieniowe

> Odwodnienie liniowe, drenaże, kolektory

Oferujemy również wykonanie odwodnienia liniowego, które często towarzyszy robotom kolejowym lub występuje jako oddzielne zlecenie:

 • umacnianie dna rowu płytkami betonowymi czy korytkami skarpowymi,
 • budowa ciągów drenarskich,
 • budowa kolektorów,
 • budowa studni betonowych,
 • budowa studni PEHD, itp.
 • budowa osadników
 • budowa korytek z rusztem
 • wykonanie rowów z koryt skrzyniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

.Rozbiórki nawierzchni

> Rozbiórki starej nawierzchni

W ramach przygotowania podłoża do wykonania podstawowego zakresu prac wykonujemy również rozbiórki starej nawierzchni kolejowej wraz z odwozem i utylizacją materiałów.

 

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry