Oferta - roboty tramwajowe

Nasza firma specjalizuje się w budowie nawierzchni tramwajowej w technologii podsypkowej (tradycyjnej) jak również na płycie betonowej z przymocowaniem za pomocą żywić poliuretanowych. Specjalizujemy się również w wykonywaniu zalewek przyszynowych z mas żywicznych na bazie poliuretanów uszczelniających połączenie między główką szyny tramwajowej a nawierzchnią jezdni . 

Wykonujemy podbudowy z kruszywa kamiennego i betonowego, podbudowy betonowe, oraz z wykorzystaniem stabilizacji spoiwami hydraulicznymi. 

.Montaż nawierzchni tramwajowej

> Montaż nawierzchni oraz układanie rozjazdów tramwajowych w technologi podsypkowej

W ramach montażu torów i rozjazdów oferujemy dodatkowo np.:
- wymianę pojedynczą i ciągłą podkładów drewnianymi betonowych,
- wymianę pojedynczą i ciągłą mostownic,

 

 

 

 

 

 

 

 

> Montaż nawierzchni oraz układanie rozjazdów tramwajowych w technologi bezpodsypkowej

W ramach montażu torów i rozjazdów oferujemy dodatkowo np.:
- wypełnianie komór szynowych gumowymi wkładkami komorowymi (gumowymi lub betonowymi),

 

 

 

 

 

 

 

 

> Montaż torów w kanałach remontowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 > Mocowanie torów oraz wykonywanie uszczelnień za pomocą żywic poliuretanowych

W ramach montażu torów i rozjazdów oferujemy dodatkowo np.:

- mocowanie torów za pomocą żywic poliuretanowych i na bazie polisulfidów,

 

 

 

 

 

 

 

 

> Betonowe podbudowy i zabudowy toru

Warstwy podbudowy w zależności od miejsca oraz powierzchni, wykonujemy ręcznie lub mechanicznie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty ziemne

Do robót ziemnych, podbudów czy  stabilizacji  wykorzystujemy system sterowania maszyn 3D oparty na nawigacji satelitarnej GPS (3D GPS i 3D Tachimetr) dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić krótki czas realizacji oraz wysoką dokładność wykonanych prac.

Przy realizacji robót wykorzystujemy wywrotki trzy- i cztero-osiowe, koparki kołowe, ładowarkę, koparko-ładowarkę, oraz walce stalowe i gumowe o wadze od 3 do 10 ton. Do wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację używamy ciągnika wraz z frezarką gruntową. Wykorzystujemy także zagęszczarki płytowe o wadze od 100 do 500 kg, oraz ubijaki spalinowe. Wszystkie wymienione maszyny i urządzenia znajdują się w posiadaniu firmy.

> Roboty przekopowo-nasypowe

 

 

 

 

 

 

 

 

> Podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Roboty odwodnieniowe

> Odwodnienie liniowe, drenaże, kolektory

Oferujemy również wykonanie odwodnienia liniowego, które często towarzyszy robotom kolejowym lub występuje jako oddzielne zlecenie:

  • umacnianie dna rowu płytkami betonowymi czy korytkami skarpowymi,
  • zabezpieczenia skarp przez humusowanie, darniowanie, obsiew ręczny lub mechaniczny, ułożenie geokraty, ułożenie płyt ażurowych,
  • budowa ciągów drenarskich,
  • budowa kolektorów,
  • budowa studni betonowych,
  • budowa studni PEHD, itp.
  • budowa osadników
  • budowa korytek z rusztem
  • wykonanie rowów z koryt skrzyniowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozbiórki nawierzchni

> Rozbiórki starej nawierzchni

W ramach przygotowania podłoża do wykonania podstawowego zakresu prac wykonujemy również rozbiórki starej nawierzchni kolejowej wraz z odwozem materiałów.

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry