Pruszków: Przejazd kolejowy kat. D w ul. Sienkiewicza z płyt betonowych typu Mirosław Ujski

Pruszków: Przejazd kolejowy kat. D w ul. Sienkiewicza z płyt betonowych typu Mirosław Ujski

"Modernizacja niwelety torowiska do poziomu drogi przejazdu kolejowego kat.D w km 5.381, skrzyżowanie z drogą powiatową nr 0693T (42110) relacji Ożarów – Borownia"

Wymiana przejazdu z płyt Mirosław Ujski – długość 6 m, szer. 4 m
Wymiana podkładów kolejowych pod płytami  i na odcinku stabilizowanym w ilości ok.25 szt.

Copyrights©2016 TEKNOBUD Tomasz Krulikowskimodernizacja linii kolejowych, tramwajowych i dróg Warszawa
strzałka do góry